LEAHypnos


   

UPPDATERAT: Kurser den 28/4, Startsidan den 21/3, Blogg den 19/3Kalendern den 5/1, Startsidan den 1/1, Gästboken den 25/12,Kalender 2011-2012 den 19/10, Kurser Djup Insikts & Medvetande terapeut den 19/10, Kursen: Power Mind den 12/8, Kursen: Skapa Mirakel i Ditt liv den 11/8

Förslag på Böcker

 

Skapa pengar : nycklar till överflöd

Skapa pengar : nycklar till överflöd
Överflöd är ditt naturliga tillstånd. När du använder informationen i denna bok, så kommer du att lära dig hur du kan låta pengar flöda rikligt i ditt liv medan du gör det du älskar. Dessa lättbegripliga och enkla tekniker, positiva affirmationer och övningar kommer att hjälpa dig att skapa snabba förändringar i din nivå av välstånd och leda dig mot mästerskap över ditt liv. Du behöver inte arbeta hårt för att lätt och enkelt skapa det du vill ha. Börja stärka din länk till universums obegränsade överflöd idag.

 

Lev livet fullt ut! : en väg till andligt uppvaknande

Lev livet fullt ut! : en väg till andligt uppvaknande
För att kunna ta del av visdomen i Tolles bok Lev livet fullt ut bör man lämna sitt analytiska sinne åt sidan. Det här är en bok som både utmanar och provocerar, men ger tusenfalt igen. 
Från första sidan tar Tolle oss med på en resa till andliga dimensioner som både är träffande och engagerande - man känner igen sig. I formen av frågor och svar, så kallade satsang, ett slags samtal mellan läraren och lärjungen, förklaras många grundläggande livsfrågor. 
Han klargör också att vår kropp är nyckeln till vår inre ocean av kunskap och vägen till sinnesro. Dessa "ingångar" eller portar, som Tolle kallar dem, kan alla användas för att ta oss tillbaka till nuet, där inga problem finns. Det är bara i nuet som vi hittar glädjen och kan omfamna vårt sanna jag. 
Många har sina största svårigheter i relationer till andra - särskilt med sina mest nära, kära och intima. Lev livet fullt ut visar oss hur våra relationer kan vara ytterligare en ingång till ett andligt uppvaknande, om vi använder oss av dem på ett klokt och vist sätt.

 

Du kan hela ditt liv

DU KAN HELA DiTT LiV - Louise L. Hay

"Vi kan med våra tankar skapa vårt liv här och nu. Din trygghet är din förmåga att hålla en öppen och kärleksfull förbindelse med den skapande kraften. Du är till hundra procent ansvarig för ditt liv."

Detta skriver Louise L. Hay som har kartlagt sjukdomar och föreskrivit nya tankemönster för att bota dem. Hon arbetar som andlig vägledare och lärare och har hjälpt tusentals människor att upptäcka och använda hela potentialen av sin egenkreativa kraft för personligt växande och självhelande.

En kurs i mirakler (ACIM)

En kurs i mirakler (ACIM)
Detta är en kurs i mirakler. Det är en obligatorisk kurs. Endast tidpunkten när du ägnar dig åt den är frivillig. Fri vilja innebär inte att du kan fastställa läroplanen. Det innebär endast att du kan välja vad du vill läsa vid en given tidpunkt. Kursen syftar inte till att lära ut kärlekens mening, för den ligger bortom det som kan läras ut. Men den syftar till att ta bort de blockeringar som hindrar medvetenheten om kärlekens närvaro, som är ditt naturliga arv. Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande kan inte ha någon motsats. Denna kurs kan därför sammanfattas mycket enkelt på detta sätt: ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid. 
En kurs i mirakler är en av de mest uppmärksammade och tongivande böckerna inom new age som handlar om hur vi genom träning kan genomskåda den illusoriska verkligheten och nå fram till vårt naturliga tillstånd av kärlek.

Leva med glädje

Leva med glädje kan hjälpa dig att förändra ditt liv, att upptäcka din inre kraft och styrka och att inse och bejaka den du verkligen är. Du kan genast se resultat i ditt liv genom att: öppna ditt hjärta, skapa det du vill utan kamp, våga ta det stora språnget, förändra negativt till positivt, öka din känsla av välbefinnande. Varje kapitel avslutas med övningar som är enkla och instruktiva. Boken är en kärleksfull inspirationskälla till personlig och andlig utveckling.

 

Skapa dig själv på nytt

Var och en av oss är en själ som inkarnerats i en kropp!

Femton år efter bästsäljaren Tidlös till kropp och själ återvänder Deepak Chopra till ”det bortglömda miraklet” – kroppens oändliga förmåga till förändring och förnyelse.
Han menar att man inte kan ta del av det här miraklet förrän man är beredd att upptäcka kroppen på nytt och förvandla den från ett fysiskt föremål till en dynamisk, flödande process. ”Den fysiska kroppen är ett påhitt”, säger Chopra. Varje cell består av två osynliga ingredienser: medvetenhet och energi.
Med Chopras tio steg till helheten kan du återerövra dessa grundläggande element och därmed återställa de förvrängda energimönster som är roten till åldrande, svaghet och sjukdomar.
Men förvandlingen kan inte stanna i kroppen utan måste innefatta även själen. I själva verket är det själen – som till synes är osynlig, upphöjd och skild från den materiella världen – som skapar kroppen. Endast genom att gå till själens nivå kan vi få tillgång till vår fulla potential och föra in mer intelligens, kreativitet och medvetenhet i varje aspekt av livet.

Många liv, många mästare

Många liv, många mästare
Trots nästan två år av terapi har inte Catherine blivit av med sin ångest och sina fobier. Hennes läkare, psykiatern Brian Weiss, beslutar sig för att försöka med hypnos. 
Men i stället för ett bortträngt barndomsminne beskriver Catherine en scen fyratusen år tillbaka i tiden. Hon är arton år och drunknar i en översvämning med sin baby. Catherine bär på starka minnesbilder som tycks härröra från en lång rad tidigare liv. 
För Brian Weiss öppnar sig en ny värld, en värld där vårt lidande och vår död har en mening och ingår i en process av lärande och utveckling. 
En sann berättelse, så spännande att man inte kan sluta lära.

 

En själ - många liv

En själ - många liv
Vi har alla haft tidigare liv – och vi kommer att leva ytterligare liv i framtiden 

Den framstående psykiatrikern Brian L. Weiss väckte stor uppmärksamhet med sin banbrytande forskning kring regressionsterapins möjligheter. På senare tid har han upptäckt att det inte bara är möjligt att gå tillbaka till tidigare liv, utan även att genom progressionsterapi gå framåt till framtida liv. Genom ett antal fallbeskrivningar visar Brian L. Weiss hur progressionsterapin kan hjälpa oss att lindra eller bota fysiska och emotionella skador i nuet.

Många liv, många mästare

Många liv, många mästare
Trots nästan två år av terapi har inte Catherine blivit av med sin ångest och sina fobier. Hennes läkare, psykiatern Brian Weiss, beslutar sig för att försöka med hypnos. 
Men i stället för ett bortträngt barndomsminne beskriver Catherine en scen fyratusen år tillbaka i tiden. Hon är arton år och drunknar i en översvämning med sin baby. Catherine bär på starka minnesbilder som tycks härröra från en lång rad tidigare liv. 
För Brian Weiss öppnar sig en ny värld, en värld där vårt lidande och vår död har en mening och ingår i en process av lärande och utveckling. 
En sann berättelse, så spännande att man inte kan sluta lära.

Attraktionslagen : så får du den att verka till din fördel

I den här boken förklarar de bästsäljande författarna Esther och Jerry Hicks hur allt det du upplever förmedlas till dig av universums mäktigaste lag: Attraktionslagen. Välbekanta uttryck som "lika barn leka bäst" eller "kaka söker maka" åsyftar egentligen det här förhållandet, nämligen att likheter dras till varandra. Några av historiens största läromästare har diskuterat det här fenomenet, men det har aldrig tidigare förklarats i så tydliga och praktiska ordalag som i denna senaste bok av Esther och Jerry Hicks.

I Attraktionslagen får du lära dig mer om de ständigt närvarande lagar som styr vårt universum och hur du får dem att verka till din fördel. Med hjälp av kunskapen du får när du läser den här boken slipper du gissa dig fram i vardagen. Du förstår äntligen orsaken till praktiskt taget allting som någonsin har hänt i ditt eget och i dina närståendes liv. Attraktionslagen hjälper dig att med glädje bli, göra eller få allt du någonsin kan önska dig!

Esther och Jerry Hicks, författare till Be så ska du få och Skapa din framtid, presenterar Abraham-Hicks banbrytande läror i konsten att tillåta vårt naturliga välbefinnande.

Din gränslösa styrka

Din gränslösa styrka 

Din gränslösa styrka är en motivationsbok för vårt psyke. Den handlar om vår outnyttjade inre kraft, om hur vi kan omvandla våra rädslor till styrkor. Med hjälp av denna kraft kan vi nå så mycket längre, både på det personliga och yrkesmässiga planet.
Anthony Robbins företräder den omdiskuterade metoden med syfte att förbättra våra personliga prestationer som kallas NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering). Och han var en av de första att föra ut den till en bredare allmänhet. Hans tankar och idéer, och hans praktiska tillämpningar håller fortfarande. Han hjälper oss att se våra mål och hjälper oss också förstå varför vi inte lyckats nå dem hittills. Men framförallt visar han en väg för att nå fram till målen. Och han arbetar parallellt med psyke och fysik. En intressant och spännande bok om hur vi kan hitta våra gränser och växa maximalt inom dem.

-------------------------------------------------------------

Verktyg för livet är en konkret och enkel guide till de kraftfulla och livsförändrande verktyg och principer som gjort Anthony Robbins till en av världens absolut främsta coacher och inspiratörer. Genom koncepten och berättelserna från bästsäljarna Din gränslösa styrka och Väck jätten inom dig, visar Anthony Robbins hur du, snabbt och enkelt, kan ta kontrollen över ditt liv.

--------------------------------------------

Anthony Robbins, ledande inom vetenskapen om toppprestationer, avslöjar sina mest framgångsrika strategier och tekniker för att bemästra dina känslor, din kropp, dina relationer, din ekonomi och ditt liv. Anthony Robbins är en erkänd expert inom förändringspsykologi, och han ger dig här ett program som steg för steg lär dig de grundläggande metoderna för personlig fulländning som kommer att hjälpa dig att finna ditt verkliga mål, att ta kontroll över ditt liv och tämja de krafter som formar ditt öde.

----------------------------------

Krama din skugga : erkänn dina mörka sidor och försonas med dem

Krama din skugga : erkänn dina mörka sidor och försonas med dem

Varför blir vi så oresonligt frustrerade och arga över en väns egoism, en arbetskamrats lättja, ett syskons högmod eller en främmande människas ohövlighet? Debbie Ford skulle säga att denna ilska är en ledtråd till vår egen mörka sida och till de egenskaper och känslor som vi är mest rädda för hos oss själva. 
Debbie Ford är expert på den mörka sidan och sprider ljus över de sidor av oss själva som vi omedvetet (eller medvetet) döljer eller förnekar - de mörka egenskaper som vi begravde medan vi lärde oss att bli "bra människor", men som kan bli en källa till styrka och glädje om vi erkänner dem och försonar oss med dem. När vi alltså tappar tålamodet med en vän, en kollega eller ett syskon beror det på att han eller hon uttrycker delar av oss som vi har undertryckt eller förkastat, delar av oss som inte passar den personlighet vi har skapat för att visa fram för omvärlden. Och om vi inte kan försona oss med liknande impulser inom oss själva, förklarar Ford, slösar vi energi på att fördöma andra i stället för att känna med dem. Men det som kanske är ännu viktigare är att vi nekar oss själva kraften och friheten i att leva ett äkta liv. 
Genom alla de medryckande, upplysande och otroligt mänskliga berättelserna i den här boken, liksom i de enkla övningar som avslutar varje kapitel, visar Ford oss inte bara hur vi ska känna igen våra dolda känslor, utan också hur vi ska hitta de gåvor de kan ge oss. Ibland kan vår egoism rädda oss från att överanstränga oss. Lite lättja kunde hjälpa oss att bryta en ond cirkel av arbetsnarkomani. Och även om högfärdiga är det sista vi vill bli kallade får kanske andra äran av det vi har åstadkommit om vi inte säger ifrån. Det är just de impulser som vi är räddast för som kan vara nyckeln till det som fattas i vårt liv.

--------------------------------

Döden är livsviktig : Om livet, döden och livet efter döden

Döden är livsviktig : Om livet, döden och livet efter döden

Detta är Elisabeth Kübler-Ross mest personliga bok. Hon berättar här om några av de nyckelepisoder i sitt liv som gjort henne till pionjär inom vården av döende och ger inblickar i sitt arbete med döende barn genom gripande och numera klassiska fallbeskrivningar. Hon beskriver också några av sina egna nära-dödenupplevelser och anda andliga upplevelser som gjort henne övertygad om att livet fortsätter efter döden.

--------------------------------------

Förstå dina känslor : att läka sig inifrån

Förstå dina känslor : att läka sig inifrån

Vi människor har tillgång till en lång rad känslor, allt mellan sorg och glädje, rädsla och kärlek, munterhet och förtvivlan, skräck och chock. Men - tillåter vi oss att känna och uppleva dem?

Redan som barn fick vi veta att vissa känslor var mindre bra, dåliga eller till och med förbjudna. För att bli älskade lärde vi oss därför att förneka och förtränga dem.

Louise Minerva-Li betonar hur viktig det är att vi tillåter alla våra känslor att finnas och att vi accepterar att vi har dem. Bara den som har kontakt med alla sidor av sig själv - skuggsida likväl som solsida - kan växa och mogna som människa och därmed finna harmoni och balans i tillvaron. 

Förstå dina känslor ger en praktisk och kärleksfull vägledning i hur man försonas med sig själv och sin historia, hur man befriar sig från känlsomässiga reaktionsmönster, skuldkänslor och självkritik. Genom olika övningar får du tips om hur man kan läka sig själv, finna inre styrka och livsglädje. Därigenom skapar vi ett meningsfullt liv och sanna relationer med andra människor.

------------------------------------------

Livskunskap genom Drömtolkning och Drömalkemi

Livskunskap genom Drömtolkning och Drömalkemi

Louise Minerva-Li, fil. kand., drömterapeut och författare, har under många år studerat drömkunskap och alternativa behandlingsformer både i Sverige och utomlands. Sedan 1980-talet håller hon kurser, seminarier och föredrag i självkännedom och personlig utveckling, där hon bland annat undervisar i livskunskap och drömkunskap. Hon har även skapat den första heltäckande utbildningen för drömterapeuter i Sverige samt grundat Drömcentrum - ett samlande forum för drömterapeuter och drömintresserade i alla delar av landet.

Louise MInerva-Li når i sitt författande läsaren på ett sätt som är unikt, tack vare sitt enkla och rättframma språk och de många exemplen ur sitt eget och andras vardagsliv. Många är de människor som via hennes böcker funnit de pusselbitar de behövt för att kunna ta sig vidare genom livets prövningar och fortsätta utvecklas i sin livsprocess. Förutom sin kunskap, intuition och visdom har Louise Minerva-Li en stor gåva i att själv ha upplevt många av livets olika sidor. Den djupa insikt hon har, utifrån egna erfarenheter, gör att hon kan möta människor i kris- och problemsituationer med en äkta och djup förståelse. Den kärleksfulla kunskapsförmedling som Louise Minerva-Li ger oss är som ett kristallklart regn av friska daggdroppar över trött och uttorkad jord. När du en gång börjat läsa hennes böcker påbörjas inom dig en process som så småningom kan få dig att växa och slå ut i blom.

--------------------------------------------

Nattdröm, dagsdröm, livsdröm

Nattdröm, dagsdröm, livsdröm
Drömmen kan vara ett verktyg som låter oss upptäcka mysterierna som göms i våra egna liv. Författaren Louise Minerva Frostegren, vill med denna bok ge en bredare förståelse för vad drömmar innebär. Hon presenterar principer för hur nattdröm, dagsdröm och livsdröm fungerar och visar exempel på hur de är intimt sammanvävda med människors inre och yttre liv. Genom talrika exempel visar hon nattdrömmens, dagsdrömmens och livsdrömmens syfte och budskap. 
Boken handlar också om vår situation i världen, hur den är en spegelbild av vårt inre och vilka möjligheter vi har till förändring. Om vi är villiga att lyssna till den information som våra egna drömmar, våra liv och händelserna i världen ger har vi möjligheter att "vakna upp", komma till insikt och får dela v den kunskap och vishet som kan leda till nyskapande och förändring.

------------------------------------

Tankens kraft och rätt andning : en grund för god hälsa

Bokserien "En unik chans att bli riktig frisk" handlar om nya innovationer inom hälsoområdet: Nya metoder och ny teknik som verkligen innebär nya möjligheter för människor att utnyttja sina egna resurser och bli av med sina hälsoproblem.

Att visa på en unik chans att bli riktigt frisk är ju själva idén med serien. Här beskrivs en rad vägar till hälsa som verkligen kan innebära en unik möjlighet till hälsa för många människor.

"En unik chans att bli riktigt frisk" handlar framför allt om självhjälp. När vi talar om hälsa är sanningen den, att bara du själv kan bygga upp och upprätthålla din hälsa. Ingen annan kan göra det åt dig. 

Denna första bok handlar om grunden för hälsa - tankens kraft och andning.

Om du kan använda dina egna mentala resurser förstärker det effekten av alla terapiformer och metoder, både de skolmedicinska och de 

alternativa. Utan din egen mentala styrka finns det egentligen ingen grund för att kroppen ska kunna ta in och svara på en behandling.

Idén med andningsövningar är att förbättra syresättningen av blodet, eftersom syresättningen spelar den viktigaste rollen i kroppens energiskapande processer.

------------------------------------

Doktor Tanke

Doktor Tanke

I boken beskrivs den nya synen på sjukdom och hälsa som öppnar fantastiska perspektiv. Vi kan nämligen själva bestämma om vi vill vara sjuka eller friska, och om vi vill lida eller vara lyckliga. Allt vi behöver göra är att hitta fram till den underbara källan inom oss och väcka de krafter som styr de självläkande processerna. Boken ger dig en klar vägledning på din väg mot en perfekt hälsa och en sann lycka.

---------------------------------------

Böcker_bliherre

Bli herre över din hälsa

För att kunna öppna sina inre resurser och komma i kontakt med sitt undermedvetna, behöver människan vidta konkreta åtgärder. Precis sådana åtgärder handlar den här boken om. Här beskrivs en teknik som är baserad på parapsykologisk och orientalisk medicinskvetenskap. Metoden är unik och tillgänglig för praktisk taget alla. Den visar hur vi själva kan styra vår kropp. Dessutom lär den ut hur man på ett snabbt och effektivt sätt kan lösa alla slags livsproblem, inklusive dem som har med hälsa och psyke att göra, och hur vi på bästa sätt kan utveckla vår intellektuella och skapande förmåga. Författaren berättar också om möjliga orsaker till olika sjukdomar och livsproblem.

----------------------------------

bocker_rensning

Rensning av kroppen på cellnivå

I boken beskrivs i lättförståelig form metoder som gör det möjligt att med bioenergi och tankekraft få fram dolda resurser hos människan, förbättra hälsan och höja livskvaliteten.Metoderna, vars effektivitet har bevisats under många års praktisk tillämpning, kan man framgångsrikt använda för sin egen del och för att hjälpa andra människ

----------------------------------------

Tankens Kraft

Tankens kraft

Bokserien "En unik chans att bli riktig frisk" handlar om nya innovationer inom hälsoområdet: Nya metoder och ny teknik som verkligen innebär nya möjligheter för människor att utnyttja sina egna resurser och bli av med sina hälsoproblem. Att visa på en unik chans att bli riktigt frisk är ju själva idén med serien. Här beskrivs en rad vägar till hälsa som verkligen kan innebära en unik möjlighet till hälsa för många människor. "En unik chans att bli riktigt frisk" handlar framför allt om självhjälp. När vi talar om hälsa är sanningen den, att bara du själv kan bygga upp och upprätthålla din hälsa. Ingen annan kan göra det åt dig. Denna andra bok handlar om helt nya möjligheter att behandla människor med hjälp av energetiska metoder och informationsmetoder. Trots att dessa och även själva begreppet är obekant för de flesta människor så är det ändå de som på ett naturligt sätt kan återställa kroppens resurser. Genom att påverka kroppens energi och information kommer vi närmare lösningen av våra hälsoproblem. Då stärker vi kroppen så att den kan hela sig själv, och då kan vi verkligen bli riktigt friska.

---------------------------------------

Vattnets dolda budskap : en ny värld av möjligheter för hälsa och fred

Vattnets dolda budskap : en ny värld av möjligheter för hälsa och fred
Vatten utgör 70 procent av en vuxen människas kropp. Masaru Emoto har upptäckt att vattenmolekyler påverkas av våra tankar, ord och känslor. Och eftersom människan till största delen består av vatten påverkas vi därigenom på ett sätt som ingen tidigare har kunnat påvisa. 

Denna bok tar dig med på en svindlande resa med poetiska beskrivningar och underbart vackra bilder. Men den rymmer även vetenskaplig relevans och användbara fakta om hur du själv kan påverka och använda vanligt vatten för att skapa ett bättre liv för dig själv och din omgivning. 

Vattnets dolda budskap berättar han den fängslande historien om hur han fick idén om att fotografera iskristaller och hur han efter många mödosamma försök slutligen lyckades. Och med hjälp av de många fotografierna visar han tydligt hur negativa ord och förorenat vatten påverkar vattenmolekyler så att de inte kan bilda fullständiga iskristaller medan positiva ord gör att de kan skapa underbara former och mönster. På samma sätt avslöjar han hur olika sorters musik, olika tankar och känslor – påverkar vattnet och därigenom oss själva och vårt sinnestillstånd. 

Genom att ta tillvara den kunskapen kan vi skapa en våg och förmedla kärlek och tacksamhet – de starkaste av alla känslor som även ger upphov till de allra vackraste iskristallerna – till oss själva, till andra och till hela vår planet.

-----------------------------------

Budskap från vatten : Älska dig själv

Budskap från vatten - Älska dig själv lyfter bästsäljande författaren Masaru Emoto fram bönens kraft. Masaru Emoto hoppas att medvetenheten om vattnets kraft ska skapa möjligheter för världen att uppnå fred. Vatten kan fungera som en spegel och vattnets kvalitet är en reflektion av vårt hjärta, säger Masaru Emoto. Emoto anser att vattnets kvalitet på jorden är mycket allvarlig. Första steget att skydda vår jord och vårt vatten är att utöva bönens kraft. Emotos experiment med vatten visar oss visuellt att böner kan förändra världen. 

"I vattnets kristaller finns det allmängiltiga språk som man sökt så länge. Vattnet har förmågan att tala om vad vi just nu tänker på och att väcka undermedvetna minnen. Vi kan fastställa utsprunget, meningen och betydelsen hos språket med hjälp av vattenkristaller. Dessa experiment hjälper oss att förstå varför musik kan hela människor och varför målningar, skulpturer och andra konstverk faktiskt har en djupare mening. Vattnets budskap hjälper oss att förstå religion och bön, och den ger oss en djupare känsla för relationen mellan människan och kosmos. Tack vare det här arbetet är vi ett steg närmare förståelsen av människans eviga frågor: var vi kommer ifrån, varför vi är här och vad som händer när vi dör.

I boken om budskapet från vatten finns ett viktigt och angeläget tema för världen: bönen. Bönen behövs för att utplåna krigen och terrorismen i världen. Först måste vi lysa av positiva, högstämda vibrationer, fulla av kärlek. Och för att kunna göra det tror jag att det är avgörande att vi älskar oss själva, tackar oss själva och respekterar oss själva. När vi gör det sänds dessa vibrationer ut i kosmos, och den harmoniska vibrationen kan omsluta hela jorden med vågor som liknar dem som givit oss livet." 
Masaru Emoto

------------------------------------